Centre de dia Barcelona

CONEIX EL NOSTRE CENTRE

El nostre centre de dia a Barcelona

Al nostre centre de dia fomenten un clima d’enteniment i col·laboració activa de tot el personal, fent-los partícips dels objectius últims d’aquesta.

Desenvolupem normes i procediments per a garantir la igualtat de gènere tant en oportunitats com en el tracte rebut en el centre.

A més, disposem d’un procés de gestió de la qualitat, que engloba a tots els àmbits d’aquesta, assignant un/a responsable i suport tècnic i material per a aconseguir els objectius. Això ens permet identificar, analitzar, implantar i corregir oportunitats de millora en tots els àmbits professionals.

Estudiem i analitzem la satisfacció de les persones, garantint la realització d’enquestes sistemàtiques i periòdiques o utilitzant altres sistemes d’anàlisis de la satisfacció, garantint-ne el “feed-back” o retroalimentació dels agents implicats. També realitzem reunions periòdiques de seguiment  amb professionals, usuaris/es, famílies i comunitat per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris del nostre centre.

Personal del centre de dia

El personal del centre està constituït per tots els empleats que treballin en ell i altres persones, com els voluntaris, que prestin serveis directament o indirectament als usuaris. Aquest concepte engloba, per tant, a tots els grups de treballadors i voluntaris.

Ens encarreguem de garantir la individualitat, la privacitat, el benestar, la tranquil·litat i els drets i llibertats de les persones usuàries així com es procuren les condicions per a una atenció adequada a les seves necessitats.

El nostre centre de dia a Horta Guinardó, al cor de Barcelona, s’enfoca com un servei d’acolliment amb horari diürn, que busca potenciar el mateix entorn familiar i de la persona. Però també, ajudar en els processos de recuperació i la fortalesa de l’autonomia. Apostem per mantenir tant l’entorn personal com familiar de cada persona, alhora que li oferim les millors condicions possibles d’atenció perquè mantingui i desenvolupi aptituds i hàbits sans.

Dia Actiu es presenta com un centre de convivència per a persones majors, que busca oferir respostes per a un envelliment saludable, apostant per una vida física i socialment activa. Amb això, treballem dia a dia per a oferir a Barcelona un el centre de dia proper i de qualitat a la zona d’Horta i Guinardó.

Personal del centro de dia

Objectius del centre de dia

Els objectius principals que tenim com a centre de dia són:

 • Oferir activitats de manteniment i rehabilitació
 • Proporcionar atenció assistencial i tractament integral que eviti o retardi l’internament residencial.
 • Oferir suport, diagnòstic i seguiment a persones amb problemàtica social i sanitària
 • Mantenir i millora el benestar de les persones ateses en el servei.
 • Atenció individual.
 • Conciliar vida personal i familiar.
 • Mantenir i millorar la satisfacció dels usuaris i els seus familiar

Horaris del centre de dia Barcelona

Horari general del Centre de Día:

 • Entrada: 9h – 10h
 • Sortida: 17h – 18h

Horari dels àpats:

 • Hidratació: 12h
 • Dinar: 14h
 • Brenar i hidratació: 17h

Tallers del nostre centre de dia Barcelona

Promovem les sortides col·lectives a llocs d’interès comú i la realització d’activitats a l’aire lliure, especialment en els mesos de l’any en el qual la climatologia ho permeti.

També es promouran celebracions concretes al calendari, com ara Nadal, fires, aniversaris.

Algunes de les activitats i tallers que fem al nostre centre són:

 • Taller de memòria: motivar i exercitar la mateixa memòria, orientació en el temps. Memòria autobiogràfica i més recent.
 • Taller d’animació: adaptació i fomentar la integració en el centre a través de diferents activitats d’oci.
 • Taller de lectura: repassar la premsa diària, llegir llibres per mantenir l’activitat intel·lectual de l’usuari.
 • Taller de joc: jocs com ara el dòmino, cartes, parxís, bingo. Aquests jocs en permeten treballar en la concentració i l’atenció.
 • Taller de conversa grupal: es tria un tema, una notícia per exemple, es genera un debat i així es fomenta una conversa on cada un dóna la seva opinió i són escoltats.
 • Taller d’animals: apropar l’animal domèstic a l’usuari millorant el benestar, la relaxació i l’estat d’ànim.
 • Taller de pintura i treballs manuals: treballar el moviment de les mans, percepció de les formes i colors. Reforçar la seva autoestima valorant els treballs realitzats.
 • Taller de psicomotricitat: aquesta activitat serveix per integrar les accions cognitives, emocionals, sensorials en relació amb el món que ens envolta.
 • Taller de cinema: projecció de pel·lícules de la seva època reforçant l’atenció i la memòria i records de la seva joventut. Projecció de pel·lícules actuals, reforçant el desenvolupament de la societat i recordant el moment actual de la seva vida.
 • Taller de dies festius : és una activitat lúdica, participant tots els usuaris del centre, serveix per celebrar les dates assenyalades del calendari. Aquí s’inclou la celebració dels aniversaris.

Dubtes del nostre centre de dia a Barcelona

S’ha de complir sempre amb la normativa de Serveis Socials i alhora complir amb el Reglament de Règim Intern. A més s’han de mantenir netes i en boes condicions d’ús les instal·lacions i el mobiliari.

Qualsevol persona que sol·liciti de forma lliure i conscient, pot ser resident del nostre centre. En cas de ser una persona amb incapacitat, serà necessari que la sol·licitud la faci el seu tutor legal o familiar.

Per fer la sol·licitud d’ingrés al centre serà necessari que es presentin els documents següents: Fotocòpia del DNI i cartilla de la Seguretat Social, informe mèdic, còpia de la recepta electrònica, persones de contacte i fitxa d’orientació personal. D’altra banda, és important que s’autoritzin la firma corresponent de les normes i regles del centre.

És important que primer es realitzi una entrevista personal amb els familiars per poder tenir un primer contacte. A partir d’aquesta reunió, es valorarà per totes dues parts la situació i es comunicarà l’admissió als familiars.

En cas afirmatiu es passarà a formalitzar un contracte d’admissió amb les condicions econòmiques corresponents.

En el cas del nostre centre de dia oferim els serveis bàsics d’higiene i cura personal a més de la supervisió continua dels usuaris. D’altra banda, també té altres serveis d’atenció especialitzada tenint en compte les patologies dels usuaris.

Les causes per les quals pot haver-hi una baixa al centre poden ser per renúncia, problemes de salut de l’usuari, problemes d’adaptació, incompliment de les obligacions, defunció o impagament. En cas de ser una renúncia voluntària serà necessari la notificació prèvia amb 15 dies d’antelació.

Quan arriba un nou usuari es fa una valoració mèdica, funcional, cognitiva i social. És important per nosaltres conèixer cada cas de forma individualitzada per poder oferir un millor servei.

Dia Actiu és un centre intergeneracional on conviuen nens i gent gran. Les persones grans aporten experiència, paciència, saviesa, complicitat, afecte, estabilitat als més petits del centre. Un dels nostres principals objectius és poder interactuar amb les dues generacions, participant conjuntament en algunes activitats del dia a dia.

Està demostrat que una relació habitual entre gent gran i infants genera menys depressions entre la gent gran, ja que els nens contagien alegria, il·lusió i ganes de viure. La convivència amb els nens els fa reviure moments que van a compartir amb els seus fills quan eren petits i gaudeixen molt junts compartint experiències.

Des de Dia Actiu creiem que fomentar i cuidar les relacions sanes entre gent gran i nens és primordial, ja que col·laboren de forma important i molt beneficiosa per ambdues parts. La nostra voluntat és oferir un espai acollidor, alegre, confortable i tranquil on sentir-se com a casa.

El nostre objectiu és promoure el joc espontani i sense instruccions, jugant i cantant tant en català, castellà i anglès. Optem per joguines no estereotipades que permeten als nens desenvolupar la seva pròpia imaginació. Les jornades del nostre centre de dia de Barcelona són de dilluns a divendres de 9 a 17 hores.

Contacta amb el nostre centre de dia

Pots contactar amb nosaltres per rebre informació més detallada.